SN0HQ - IARU HF World Championship 2005 - po zawodach

        Artykuł opublikowany w Biuletynie CQDX nr 112/2005
        Tekst:      Tomek SP5UAF
        zdjęcie:  Tomek SQ6TQM

Zawody IARU HF World Championship 2005 to już historia. Historia i kolejny bagaż cennych doświadczeń.

Od czasu, kiedy polski zespół staruje w zawodach IARU, w sposobie, technice i organizacji naszej pracy nastąpiło ogromnie dużo zmian. Z perspektywy wielu lat startów w zawodach IARU można śmiało powiedzieć, że są to tylko zmiany na lepsze. Okazuje się, że podobnie jak w dziedzinie DXowania, tak też i w dziedzinie zawodów polskie krótkofalarstwo stoi na wysokim, światowym poziomie. Przy tym nie chodzi tylko o zawody IARU, ale o zawody ogólnie: polskie stacje zajmują czołowe miejsca w wielu międzynarodowych zawodach. Praca i wyniki Zespołu SN0HQ niejako potwierdzają i dopełniają obrazu całości.

Do roku 2003 włącznie poszczególne stanowiska operatorskie stacji SN0HQ startowały w zawodach IARU niezależnie: logi nie były połączone w sieć, każde stanowisko dążyło do maksymalizacji tylko własnego wyniku, nie mając wglądu w wynik końcowy całego zespołu. Dopiero po zawodach następowało scalenie wszystkich cząstkowych logów i wtedy poznawaliśmy końcowy rezultat. Ciągła poprawa wyniku i pozycji SN0HQ były wtedy możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu operatorów, a przede wszystkim właścicieli poszczególnych QTH. Stacje biorące udział w pracy SN0HQ zostały w dużym stopniu udoskonalone, a niektóre wyspecjalizowały się w pracy na poszczególnych pasmach/emisjach.

Niezwykle poważny jakościowy skok nastąpił w roku 2004, kiedy po raz pierwszy stacja SN0HQ używała pracującego w sieci logu. Koledzy z Klubu SP3KEY byli pomysłodawcami i realizatorami połączenia w sieć stanowisk używających CT Logu. Połączenie CT w rozległą sieć stało się możliwe dzięki oprogramowaniu napisanemu przez Marka SQ3JPM, a temat został "pociągnięty przez Bogdana SP3RBR. Oprogramowanie było przed zeszłorocznymi zawodami doskonalone i testowane w ciągu wielomiesięcznych prób. Oprogramowanie sieciowe stanowiło swoisty "rozdzielacz": trafiające do niego łączności były rozsyłane do wszystkich podłączonych stanowisk. Program pozwalał na wymianę łączności między logami w czasie rzeczywistym. Niestety problem pojawiał się w przypadku przerw w pracy sieci: po ponownym podłączeniu logu lokalnego do sieci, log na stanowisku lokalnym nie był uzupełniany łącznościami, które zostały zalogowane w trakcie przerwy sieciowej. Podobnie było w przypadku naniesienia korekty do już zrobionej łączności - korekta nie była przesyłana do sieci, pozostawała tylko w logu lokalnym.

Pomimo tych mankamentów "zsieciowanie" CT dało nam ogromnie dużo. Była to bardzo duża zmiana technologiczna, ale chyba jeszcze ważniejsze - patrząc z perspektywy ponad roku - było to, że zastosowanie sieciowania logu wywołało zmianę w naszej contestowej "mentalności". Wkroczyliśmy w nowy obszar, dotychczas nie zagospodarowany a mogący przynieść bardzo wiele dla wyniku w kolejnych latach. Połączenie w sieć CT w 2004 roku było dla nas ogromną zmianą technczną, technologiczną i mentalną.

Planując start w 2005 roku już nie wyobrażaliśmy sobie możliwości pracy bez połączonego w sieć logu. Poszukiwaliśmy możliwości udoskonalenia pracy w sieci. Podczas zeszłorocznego, pocontestowego spotkania, Zespół SN0HQ podjął decyzję, aby w kolejnych zawodach wykorzystać contestowy log WriteLog - program posiadający wbudowane narzędzia przeznaczone do pracy w rozległej sieci.

To nie była łatwa ani prosta zmiana - musieliśmy zrezygnować z rezultatów pracy już wykonanej przy CT, a poza tym dla wielu członków zespołu, wieloletnich, wiernych użytkowników CT Logu, była to konieczność zmiany przyzwyczajeń i nauki obsługi nowego contestowego narzędzia.

Pierwsze próby pracy z WriteLog'iem przeprowadzone na jesieni 2004 roku pokazały, że czeka nas dużo pracy. Temat pracy WriteLog'a w rozległej sieci jest dość słabo udokumentowany, a poza tym - ponieważ jest to opcja wysoce specjalistyczna i przez niewiele zespołów używana - program jest pod tym względem słabo przetestowany i posiada nieco ukrytych błędów. WriteLog posiada narzędzie, które nazywa się WriteLog Server. Poszczególne stanowiska operatorskie łączą się z WL Serverem. WL Server przechowuje pełny log - posiada wszystkie łączności. Jeżeli któreś stanowisko wypadnie na jakiś czas z sieci, po ponownym podłączeniu następuje replikacja i po chwili takie stanowisko posiada pełny log.

Za pośrednictwem WL Servera wymieniane są także inne informacje (nie tylko same łączności), np. częstotliwości pracy poszczególnych stacji. Jednym z okien WriteLog'a obowiązkowo używanych przy pracy Multi-Operator jest okno Networked Frequencies - tutaj widać częstotliwości pracy poszczególnych stanowisk operatorskich (zakładając, że wszędzie jest wykorzystywany CAT). Widząc QRG innych stacji i jednocześnie posiadając kompletny log, można w każdej chwili zapraszać na inne pasma wołające stacje - szczególnie jeśli są to nowe mnożniki.

Samo posiadanie pełnego, kompletnego logu także ma ogromne znaczenie - każdy operator ma na bieżąco obraz sytuacji w zawodach, wie jakie mnożniki pojawiły się na innych pasmach, jak kształtuje się wynik.

Osiągnięty w tym roku przez Zespół SN0HQ wynik 15.781.976 pkt. tym bardziej nas cieszy, że nie sprzyjały nam warunki pogodowe - w czasie tegorocznych zawodów nad naszym krajem przeszły bardzo intensywne burze, które na pewien czas unieruchomiły niektóre podstawowe stanowiska operatorskie i wymusiły czasowe przekazanie pracy do stacji rezerwowych. W jedym QTH silne porywy wiatru towarzyszące burzy uszkodziły jedną z anten. Na szczeście uszkodzenie nie było bradzo poważne - jak tylko burza przemieściła się, antena została naprawiona i stacja powróciła do normalnej pracy.

Spotkanie po zawodach w Jeziorkach - Bory Tucholskie (QTH Sławka SP2JMB)

W pracy stacji SN0HQ w zawodach IARU w 2005 brały udział następujące osoby:
Angelika, DJ0IF, LA7MFA, SP1DID, SP1EK, SP1GZF, SP1OT, SP2BZW, SP2FAX, SP2JMB, SP3CFJ, SP3GEM, SP3GTS, SP3GUA, SP3HRN, SP3IQ, SP3J, SP3RBR, SP3SLA, SP3VT, SP4DEU, SP4DZT, SP4GFG, SP4JCQ, SP4JWD, SP4MPB, SP4MPG, SP4R, SP4Z, SP4ZO, SP5ELA, SP5HNK, SP5JXK, SP5KP, SP5MXZ, SP5OXJ, SP5QA, SP5UAF, SP5XVY, SP6AEG, SP6CZ, SP6DNS, SP6EQZ, SP6GCU, SP6HEQ, SP6IXF, SP6M, SP6RZ, SP6T, SP6TGD, SP7GIQ, SP7JQQ, SP7MTF, SP7NJX, SP7SP, SP7VC, SP8ATI, SP8BRQ, SP8FHK, SP8GQU, SP8LBK, SP8QED, SP8TJU, SP9FOW, SP9H, SP9P, SP9QMP, SP9QZT, SP9W, SP9XCN, SQ2BZW, SQ2CFB, SQ2EAK, SQ3A, SQ3JPM, SQ3JVW, SQ5IRO, SQ6ELV, SQ6MS, SQ6TQM, SQ7FPD, SQ8J, SQ8JLA, SQ8JX, SQ9JKS, SQ9UM, US5WDX.
( nie wszyscy są obecni na zdjęciu)

Podobnie jak w 2004 roku siłą napędową sieciowania CT i przygotowań był Bogdan SP3RBR, tak w tym roku osobą, która mobilizowała i poganiała cały Zespół był Kazik SP2FAX. W ciągu kilku miesięcy Kazik - który wcześniej nie używał WriteLog'a - stał się prawdziwym specjalistą, jeśli chodzi o możliwości wykorzystania programu. Mobilizował cały zespół do kolejnych prób i testów - telefonował, pisał via e-mail, atakował nas na Gadu-Gadu i via Skype. W tym roku Kazik SP2FAX był osobą, która "pociągnęła" temat i jemu ogromnie dużo zawdzięczamy.

Ogromną ilość pracy wykonali informatycy Zespołu SN0HQ: Artur SP5QA i Zygmunt SP5ELA. Dla potrzeb naszej pracy zostały skonigurowane i sprawdzone trzy serwery: jeden podstawowy i dwa przygotowane na wypadek jego awarii. Każde z urządzeń znajdowało się w innej lokalizacji. Serwery w trakcie wielomiesięcznych prób zostały odpowiednio przygotowane pod względem technicznym i wydajnościowym. WL Server, używający technologii Java i XML, wymógł na nas unowocześnienie sprzętu - zakup nowych dysków i rozszerzenie pamięci operacyjnej. Wydatki zostały pokryte przez członków Zespołu SN0HQ.

Przygotowanie do zawodów poszczególnych stanowisk operatorskich od strony sprzętowej było zrealizowane przez właścicieli poszczególnych QTH oraz osoby z nimi współpracujące. Anteny na niektórych stanowiskach zostały przed zawodami kompletnie przebudowane, a niektóre wręcz zbudowane od początku. Na każdym stanowisku znajdowało się kilka transceiverów: urządzenia pracujące na pasmach oraz urządzenia zapasowe. Do tego należy dodać szereg różnych iltrów, przełączników itp. Gdyby zebrać w jednym miejscu wszystkie urządzenia wykorzystywane podczas pracy SN0HQ w zawodach IARU, potrzebny byłby znacznej wielkości magazyn.

Same zawody to praca zespołu złożonego z kilkudziesięciu operatorów oraz zapewne niewiele mniejszej grupy osób, które wspomagały pracę operatorów: rodzin i przyjaciół - osób, które obdarzają nas swoja tolerancją i pozwalają na realizację naszej krótkofalarskiej pasji.

Bardziej szczegółowe sprawozdanie dotyczące tegorocznego startu SN0HQ w zawodach IARU zostanie opublikowane w przyszłym (sierpniowym) wydaniu CQDX. Zapewne jeszcze w tym roku opublikujemy - podobnie jak w latach ubiegłych - szczegółowe opracowanie dotyczące startu w zawodach wraz z danymi statystycznymi o łącznościach, mnożnikach itp. Jeżeli będzie to możliwe ponownie porównamy nasz wynik z rezultatem Zespołu DA0HQ - podobnie jak w latach ubiegłych umówiliśmy się, że w rugiej połowie sierpnia wymienimy się naszymi dziennikami za zawody.


73 !
Do następnego spotkania w zawodach !
20.08.2005